Dotace v oblasti památkové péče

Dotace v oblasti památkové péče

Žádosti o dotace v oblasti památkové péče lze podávat v době od 1. listopadu do 30. listopadu 2023. Odbor památkové péče MMB následně žádost po provedení předběžné veřejnosprávní kontroly předloží orgánům města Brna k projednání. Žádosti musí být podány na níže uvedených neupravovaných formulářích. Na dotaci není právní nárok.

Kontaktní místo a informace o žádosti:

Odbor památkové péče, Magistrát města Brna, Malinovského nám 3, 602 00, Brno 

Mgr. Marie Szabóová, tel: 542 173 234, e-mail: szaboova.marie@brno.cz