Dotace v oblasti dopravy

Žádost o individuální dotace v oblasti dopravy lze podat do 30. 9. kalendářního roku, ve kterém se akce/projekt koná. Odbor dopravy MMB následně žádost po provedení předběžné veřejnosprávní kontroly předloží orgánům města Brna k projednání. Žádost musí být podána na níže uvedeném formuláři. Na dotaci není právní nárok.

Kontaktní místo a informace o žádosti: 

Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 602 00, Brno  

Všechny důležité náležitosti najdete v níže uvedených odkazech.