Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně

Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně

Koncepce byla vytvořena jako základní strategický materiál s cílem spustit proces vedoucí k efektivnímu řízení zdrojů města využitelných k zajištění vyšší úrovně požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území Brna. Formou smluvně podložené spolupráce města s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje (HZS JMK), díky které jsou prostředky města využity pro podporu provozu jednotek dislokovaných na území Brna a nákup techniky a vybavení následně používaného na území města a ve prospěch jeho obyvatel.

Zásadní dopady realizace Koncepce:

  • rychlejší poskytnutí pomoci občanům (především v okrajových městských částech (MČ)),
  • zvýšení kvality zásahů (rychlejší a účinnější zásah s menšími škodami na majetku a zdraví),
  • zlepšení koordinace jednotek (předurčenost Jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) k typovým zásahům a tomu odpovídající technika a vybavení včetně vyšší operativnosti jejich přesunů mezi jednotkami),
  • efektivnější zabezpečení odborných prací pro MČ a město, které mohou provádět HZS nebo JSDH (např. práce s motorovou pilou, výškovou technikou atp.),
  • lepší informovanost obyvatelstva o rizicích a způsobech, jak na ně reagovat,
  • právní jistota v oblasti zajištění požární ochrany v MČ nedisponujících JSDH.

Materiál Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, včetně Přílohy č. 1 Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně byl schválen Zastupitelstvem města Brna 11. 10. 2016.

Aktualizace: