Zuzana Nováková - literární činnost

Zuzana Nováková

literární činnost

Spisovatelka Zuzana Nováková (roz. Renčová) se narodila roku 1943 v Praze. Vydala přes padesát knižních titulů – básnické sbírky i prózy, pohádky, příběhy ze života dětí a legendy. Ve svých dílech často zachycuje svět pomocí metafor a vyniká mimořádným citem pro krásu jazyka. Směřuje vždy k obrazu světa s hluboce zakořeněným mravním řádem. Básnické sbírky Dvanáct visutých zahrad, Stínání luny či přebásnění Písně písní jsou neokázalým, niterným básnickým krédem. V pohádkách a legendách (např. Legenda o princezně Anežce) zachycuje příběhy, v nichž se skutečnost mísí s fantazií. Po celou dobu tvůrčích aktivit působí Zuzana Nováková v Brně. Její knihy spoluvytvářejí kontext současné české literatury a jsou hojně překládány i do cizích jazyků. V roce 2006 obdržela Zuzana Nováková prestižní Řád sv. Cyrila a Metoděje.