Zeno Kaprál - literární činnost

Zeno Kaprál

literární činnost

Zeno Kaprál se narodil v roce 1941 v Brně. Od poloviny šedesátých let byl zapojen do aktivit tehdejší „brněnské bohémy“. Svou první sbírku Ploty vydal v r. 1962, další díla se však už stala obětí více než dvacetiletého normalizačního období. Publikovat začal opět až po r. 1989. Jeho poezie navazuje na tradici moravské duchovní lyriky. Je charakteristická pokorným vztahem k životu, který vnímá jako posvátnou hodnotu a který je určován základními všednodenními danostmi, jako jsou krajina, země, domov. Osobní existence člověka v tomto prostoru je naplňována hluboce lidským vztahem ke skutečnosti a soucítěním s lidským údělem, jehož smyslem je neokázalé a samozřejmé směřování do věčnosti. Zeno Kaprál patří k předním představitelům současné české poezie, která se pokouší najít odstup od materiálně-konzumní reality obratem k duchovní tematice vyjádřené průzračným, čistým jazykem. Ze sbírek, které vydal, jmenujme např. Ploty, Reinerův výbor, Růžová cesta, Plané palposty.