Zdeňka Vydrová

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

architektura a urbanismus

Zdeňka Vydrová se narodila 13. prosince 1958 ve Zlíně. V roce 1983 absolvovala Fakultu architektury na VUT v Brně. V jihomoravské metropoli pak nastoupila do ateliéru architekta Viktora Rudiše ve Stavoprojektu, v roce 1991 si založila vlastní projekční kancelář a o rok později začala pracovat ve funkci městské architektky Litomyšle. Její zásluhou vzniklo v tomto městě mnoho kvalitních staveb od nejlepších tuzemských architektů, a navrhnout dům do Litomyšle se dokonce stalo otázkou prestiže. Své zkušenosti s kultivací veřejného architektonického prostředí i stavební kultury uplatňuje také jako městská architektka v Tišnově. Tím vším přispívá k renesanci městských architektů v Česku, včetně architekta brněnského. S Brnem zůstala spjatá i profesně. Externě vyučovala a vyučuje na VUT a ve městě má i své nejvýznamnější realizace. Patří k nim přestavba pavilonu G na brněnském výstavišti, za kterou obdržela spolu s Viktorem a Martinem Rudišovými v roce 1996 cenu Grand Prix Obce architektů, nebo úprava a rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea z roku 2001, na které spolupracovala s Ivanem Kolečkem a Viktorem Rudišem. Za přínos v oblasti architektury pak v roce 2016 získala vysoké státní vyznamenání – Cenu ministerstva kultury. Zdeňka Vydrová se z pozice své profese i osobně dlouhodobě a stále angažuje ve prospěch společnosti a obce. Cena města Brna je tak vyjádřením úcty a respektu k její celoživotní práci.