Zdeněk Macháček

Zdeněk Macháček - výtvarné umění

Zdeněk Macháček

  • výtvarné umění

Zdeněk Macháček se narodil v roce 1925 v Brně. Přesto, že mu nebylo umožněno dokončit studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně z kádrových důvodů a ze stejných důvodů nebyl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v roce 1952 absolvoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně. Hned poté se zapojil do výtvarného a kulturního života našeho města. Stal se zakládajícím členem skupiny Parabola, je členem brněnského tvůrčího sdružení Q a Horáckého klubu výtvarných umělců. Spoluzaložil a je hlavním organizátorem mezinárodního sochařského sympozia Dřevěná plastika ve Žďáru nad Sázavou.

Ve své sochařské tvorbě se orientuje na výtvarné využití dřeva. Ve svém díle prokázal schopnost zvládnout plastiku od komorních až po vyzrálá monumentální díla, která vystavil na více než třiceti samostatných výstavách doma i v zahraničí. Významná je i jeho tvorba pro architekturu, a to jak v urbanistickém prostoru, tak v interiérech. K nejdůležitějším patří Plastiky zvířat v pavilonu Anthropos, Ptáci v areálu brněnského výstaviště, monumentální polychromovaná reliéfní stěna v Business Centru v Brně a další. Dílo Zdeňka Macháčka je zastoupeno v galeriích a muzeích u nás i v zahraničí.