Zdeněk Kessler

Zdeněk Kessler

  • předseda Ústavního soudu ČR

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 17. prosince 2002 schválilo udělení čestného občanství města Brna JUDr. Zdeňku Kesslerovi.

JUDr. Zdeněk Kessler - český právník, se narodil 29. 12. 1926 v Brně, je ženatý a má jednu dceru. V roce 1949 promoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v témže roce získal i doktorát práv. Po studiích pracoval jako podnikový právník až do roku 1953, kdy byl zatčen.
Již za studií se věnoval politické práci, po únoru 1948 ilegálně. Za tuto činnost byl zatčen a za velezradu odsouzen k 17 letům odnětí svobody. Propuštěn byl v roce 1960 na základě amnestie a byl nucen pracovat jako skladník a závozník. K právnické profesi se mohl vrátit až v roce 1967. V roce 1968 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.
V listopadu 1989 se zapojil do vzniku Občanského fóra a Konfederace politických vězňů ČSFR. V roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ČSFR za Jihomoravský kraj, členem předsednictva Federálního shromáždění ČSFR, členem ústavně právního výboru a předsedou mandátového a imunitního výboru.
V roce 1992 byl jmenován soudcem Ústavního soudu a v červenci 1993 prvním předsedou Ústavního soudu České republiky. Pod jeho vedením se Ústavní soud stal oporou demokracie a uznávanou institucí doma i v zahraničí. Za tyto zásluhy byl JUDr. Zdeněk Kessler několikrát oceněn a vyznamenán.
JUDr. Zdeněk Kessler zemřel dne 25. srpna 2003.