Zdena Höhmová - výtvarné umění

Zdena Höhmová

výtvarné umění

Akademická malířka Zdena Höhmová se narodila 4. října 1955 v Brně. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a v letech 1982-88 pedagogicky působila na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na VŠUP v Praze. Patří k výrazným postavám českého malířství a je významnou součástí kulturního života města Brna. Je členkou významného Sdružení Q, jehož je v současnosti jednou ze tří konzulů. Bohatá je její účast na významných výstavách i zastoupení v prestižních sbírkách veřejných i soukromých, a to v České republice i zahraničí. Od roku 1981 uspořádala u nás a v zahraničí přes 70 autorských výstav, zúčastnila se kolem 150 společných výstav, uměleckých projektů, bienále a sympozií, veletrhů současného umění, aukčních salonů a dalších. Ve složitosti a mnohotvárnosti a žánrové bohatosti současné výtvarné kultury zůstává pro ni přijatelným mediem nástěnný obraz a kresba. Její přínos pro české a moravské umění spočívá v prohloubení imaginativních složek moderní malby, které dokázala rozvinout do osobitého uměleckého projevu. Významně i společensky cenná je také její výrazná podpora činnosti nadací na podporu dětem, handicapovaným, záchraně přírody apod. Za výtvarnou i společenskou činnost se jí dostalo řady ocenění domácích i mezinárodních.