Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/18

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/18

  • 18. 6. 2024

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)      
4.
5.
6.
7.
8. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. Návrh na zrušení usnesení Z8/40. zasedání ZMB konaného dne 6. 9. 2022, bod č. 185 a bod č. 207, návrh nabytí pozemků v k.ú. Soběšice  
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3281/81 v k. ú. Líšeň z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a o zřízení věcného práva
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Stará pošta Bystrc“  
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
166.
167.
168.
Zobrazit všechny body