Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/01

20. 10. 2022

Materiály k zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zobrazit všechny body
20. 10. 2022 8:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno

Program zasedání

Navržený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/01 konaného dne 20.10.2022

Zápis ze zasedání

Zápis ze ZMB včetně usnesení Z9/01