Woody Bohuslav Vašulka - výtvarné umění a design

Woody Bohuslav Vašulka

výtvarné umění a design

Bohuslav Vašulka se narodil 20. ledna 1937 v Brně. Vystudoval strojírenskou průmyslovku, což předurčilo jeho pozdější zájem o interaktivní robotické instalace. Poté absolvoval filmovou a televizní dokumentární tvorbu na pražské FAMU. V roce 1965 odešel se svou islandskou ženou do New Yorku. Tady manželé počátkem 70. let založili proslulé multimediální centrum The Kitchen, kde vystupovali umělci jako Philip Glass, John Lennon, Herbie Hancock a další. V roce 1980 se manželé přestěhovali do Santa Fe v Novém Mexiku, kde stáli u zrodu výzkumného a výukového institutu The Art and Science Laboratory. Woody experimentoval s elektronickým zvukem a videem a věnoval se výzkumu počítačů a digitálního prostoru. Působil v centrech nových médií v Buffalu či Frankfurtu nad Mohanem nebo jako hostující profesor na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Účastnil se řady významných světových přehlídek a získal četná ocenění, např. National Alliance for Media, Arts & Culture mu v roce 1998 udělila cenu za mimořádné zásluhy na poli mediálního umění. V mezinárodním kontextu náleží Woody Vašulka k uznávaným pionýrům videoartu, elektronického a interaktivního umění. Vzhledem ke světovému uměleckému věhlasu a nepopiratelnému vlivu na současné české audiovizuální umění obdržel čestné doktoráty na univerzitách v San Francisku, Praze a Brně a Cenu města Brna si právem zaslouží.