Výjimky z místní úpravy provozu mimo centrum města Brna

Popis

Vydání výjimky v případě potřeby využít pozemní komunikaci mimo centrum v rozporu se stanoveným dopravním značením. Jedná se například o vjezd do zákazové značky (staveništní doprava, přeprava nákladů).

Výjimka je vydávána v podobě dokladu – karty s pořadovým a sériovým číslem označené jako „Povolení vjezdu“.


Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o výjimku z místní úpravy provozu včetně požadovaných dokladů.
 • Vyjmenování, příp. vyobrazení dopravních značek (viz vyhláška č. 294/2015 Sb., v platném znění).
 • Majitel nemovitosti: výpis z listu vlastnictví.
 • Stavební činnost: stavební povolení/ohlášení stavebních prací/hospodářská smlouva na prováděné práce + ZUK.
 • Zásobování: přehled odběratelů.
 • Účelová komunikace: písemný souhlas vlastníka.
 • Vozidlo nad 6,5 t: nutný souhlas BKOM, pokud se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci ve vlastnictví města Brna, pak souhlas příslušné městské části.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O výjimkách z místní úpravy provozu rozhoduje Oddělení místní a přechodné úpravy provozu, Odbor dopravy, Kounicova 67, na základě písemné žádosti.

Žádost o vydání výjimky lze podat:

 • elektronicky: od@brno.cz
 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • osobně na Odboru dopravy, Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Kounicova 67a, dveře 210, v úředních hodinách:

           pondělí  8.00–17.00

           středa    8.00–17.00

           pátek     8.00–12.00

 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Sankce

Porušení zákazu stanoveného příslušnou dopravní značkou je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.


Legislativa

§ 77 zákona č. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Často kladené dotazy

Povolení vjezdu do historického centra vydává Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy, Zvonařka 5.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno