Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

Popis

Občan města Brna s průkazem ZTP/P, ZTP, nevidomý nebo imobilní si může požádat o vyhrazené parkovací stání (tzv. VPS) v blízkosti svého bydliště. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního prodloužení doby platnosti.

Odbor dopravy rozhoduje o povolení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích patřících do základního komunikačního systému města Brna (s provozem MHD) po předložení potřebných dokladů. Ostatní komunikace řeší příslušná městská část.

O vyhrazené parkovací stání může žádat zdravotně postižený občan starší 18 let s trvalým pobytem v Brně, zákonný zástupce, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci.


Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o vyhrazené parkovací stání pro invalidní osobu.
 • Projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem.
 • Průkaz ZTP, ZTP/P.
 • Občanský průkaz (u nezletilých zdravotně postižených dětí rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce).
 • Řidičský průkaz.
 • Technický průkaz vozidla.
 • Osvědčení o technickém průkazu.
 • Lékařská zpráva.
 • Rozhodnutí o přidělení ZTP, ZTP/P.

 


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O povolení vyhrazeného parkovacího stání rozhoduje Oddělení místní a přechodné úpravy provozu, Odbor dopravy, Kounicova 67a, na základě písemné žádosti.

Žádost lze podat:

           pondělí  8.00–17.00

           středa    8.00–17.00

           pátek     8.00–12.00

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

 • Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku.
 • Poplatek projektantovi za zpracování projektové dokumentace (v případě BKOM a.s. zdarma).
 • Poplatek za realizaci dopravního značení (v případě BKOM a.s. max. 2 000 Kč).

 


Opravné prostředky

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.


Sankce

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací stání lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.


Legislativa

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno