Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

Popis

O vyhrazené parkovací stání (tzv. VPS) v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma nebo občan. Povolují se max. 2 stání. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu jednoho roku s možností každoročního prodloužení doby platnosti.

Odbor dopravy rozhoduje o povolení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích patřících do základního komunikačního systému města Brna (s provozem MHD) po předložení potřebných dokladů. Ostatní komunikace řeší příslušná městská část.

Vyhrazené parkovací stání podléhá místnímu poplatku dle vyhlášky města Brna o místních poplatcích, který vybírají úřady městských částí.


Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o vyhrazené parkovací stání.
 • Projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem.
 • Živnostenský list.
 • Výpis z obchodního rejstříku.
 • Nájemní smlouva na nebytové prostory.
 • Občanský průkaz.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O povolení vyhrazeného parkovacího stání rozhoduje Oddělení místní a přechodné úpravy provozu, Odbor dopravy, Kounicova 67, na základě písemné žádosti.

Žádost lze podat:

 • osobně na Odboru dopravy, Kounicova 67a, dv. 216, 218, tel.: 542 174 756, 542 174 783, v úředních hodinách:

           pondělí  8.00–17.00

           středa    8.00–17.00

           pátek     8.00–12.00

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

 • Správní poplatek pro VPS v délce do 5 měsíců ve výši 500 Kč, v délce nad 5 měsíců ve výši 1 000 Kč.
 • Místní poplatek dle vyhlášky statutárního města Brna (uplatňuje příslušná městská část).
 • Poplatek projektantovi za zpracování projektové dokumentace (v případě BKOM a.s. cca 2 900 Kč bez DPH).
 • Poplatek za realizaci dopravního značení (v případě BKOM a.s. cca 5 000 Kč).

Opravné prostředky

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.


Sankce

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací stání lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.


Legislativa

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno