Vojtěch Cikrle

  • biskup

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/34. zasedání dne 7. prosince 2021 schválilo udělení čestného občanství města Brna biskupovi Mons. ThLic. Vojtěchu Cikrlemu.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle se narodil 20. srpna 1946 v Bosonohách. Protože pocházel z rodiny, která byla pronásledovaná komunistickým režimem, bylo mu znemožněno studovat a vyučil se slévačem. Později složil maturitu na večerní Střední škole pro pracující v Brně a v dalším studiu pokračoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 

V roce 1976 byl vysvěcen na kněze a v roce 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze. 

Vojtěch Cikrle se soustředil na vzdělání kněžích, věnoval se ale také školám, rodinám a charitě. V roce 1991 obnovil činnost Biskupského gymnázia v Brně, založil Diecézní charitu Brno a dal souhlas ke zřízení prvního hospice na Moravě v Rajhradě. Do léta 2021 posvětil přes 50 novostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester klarisek v Soběšicích a několik nových duchovních center.

Začátkem 90. let přistoupil k zásadní rekonstrukci a restaurování katedrály sv. Petra a Pavla, během níž byla nalezena a veřejnosti zpřístupněna románsko-gotická krypta. Dal rovněž podnět k rekonstrukci biskupské rezidence a kanovnických domů v areálu Petrova. 

V roce 2009 Vojtěch Cikrle přivítal na tuřanském letišti papeže Benedikta XVI., který u příležitosti svatováclavských slavností uskutečnil svou apoštolskou návštěvu České republiky. V roce 2019 oslavil 30. výročí své biskupské služby a je nejdéle působícím brněnským biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777.