Vojtěch Boris Luža

  • armádní generál (in memoriam)

 

Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 6. prosince 2005 schválilo udělení čestného občanství města Brna armádnímu generálovi Ing. Vojtěchu Borisi Lužovi, in memoriam.

Vojtěch B. Luža (* 1891, Uherský Brod, + 1944 Hříště u Přibyslavi) byl legionářem, zemským vojenským velitelem a členem protinacistického odboje. Za 1. světové války padl do ruského zajetí, v roce 1917 přešel do formujících se čs. legií. Absolvoval studia na vojenských školách v Praze a Paříži. V roce 1937 byl jmenován zemským vojenským velitelem pro Moravu a Slezsko se sídlem v Brně.

Generál Luža patřil k odpůrcům kapitulace po přijetí mnichovské dohody, krátce po okupaci se zapojil do protinacistického odboje na Moravě. Po propuštění z armády byl zaměstnán jako vládní rada Zemského úřadu v Brně, po nástupu R. Heydricha odešel do ilegality a začal pracovat na plánech ozbrojeného povstání proti Němcům. Jednal také s čs. exilovou vládou v Londýně.

Vojtěch Luža byl vyznamenán mnoha československými, ale i srbskými, ruskými a francouzskými řády (čs. a fr. válečný kříž, Důstojnický kříž Čestné legie, Řád M. R. Štefánika, Záslužný kříž ministra obrany ČR a další). V Černých Polích je po něm pojmenována ulice.