Vladimír Svoboda - výtvarné umění

Vladimír Svoboda

výtvarné umění

Vladimír Svoboda se narodil roku 1937 v Jiříkovicích u Brna. Gymnázium a střední umělecko-průmyslovou školu absolvoval v Brně. Ovlivněn surrealismem a fantaskním uměním si vytvořil osobitou malířskou poetiku, kterou stále rozvíjí nezávisle na proměnách výtvarné módy. Oporou mu je i charakteristická malířská technika, motivovaná úctou ke starým mistrům.

Náměty Svobodových obrazů vycházejí hlavně ze dvou inspiračních zdrojů. Představují je příroda se svými zákonitostmi a dále bible. Jako „homo politicus“ a vášnivý diskutér se malíř nijak neuzavírá ani před vlivem doby. Dokládají to jeho obrazy, které se v posledních dvou desetiletích výrazně prosvětlily, ale i skladebně zkomplikovaly. Domácí i zahraniční veřejnost je zná z četných výstav. Malířovy velkoformátové obrazy najdeme v mnoha brněnských i mimobrněnských veřejných prostorách včetně sakrálních.

Důležitá je angažovanost Vladimíra Svobody ve prospěch humanitárně zaměřených akcí, např. Brněnského krokodýlka, a také ve prospěch institucí, jako jsou Fakultní nemocnice U svaté Anny či Nadace Charty 77.

Udělení Ceny města Brna je oceněním jeho celoživotního díla.