Věra Lejsková - hudba

Věra Lejsková

  • hudba

Věra Lejsková se narodila 1. října 1930 v jihomoravských Žeravicích. Rodinná hudební tradice ji přivedla ke studiu klavírní hry na brněnské konzervatoři a poté na Janáčkově akademii múzických umění. V letech 1952–1986 vyučovala svému oboru na Konzervatoři Brno. Vedla také interpretační kurzy, přednášela, byla členkou soutěžních porot. S manželem, klavíristou a pedagogem Vlastimilem Lejskem, vytvořili klavírní duo a svým virtuózním uměním reprezentovali českou kulturu doma i v zahraničí. V popředí jejich zájmu byla mimo jiné hudba soudobých brněnských skladatelů Pololáníka a Ištvana. Stali se autory řady nahrávek pro Československý rozhlas i pro tuzemské a zahraniční gramofonové firmy. V roce 1978 založili Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua v Jeseníku.  Věra Lejsková se věnuje také literární činnosti a publicistice. Přispívá do denního tisku či odborných hudebních periodik, spolupracovala s Rádiem Svobodná Evropa, častá je její spolupráce s brněnským rozhlasem. Je autorkou řady knižních publikací. Jako místopředsedkyně Asociace hudebních umělců a vědců v Praze nebo členka Klubu moravských skladatelů a jiných organizací je stále činná také ve veřejném životě. Středem zájmu Věry Lejskové však byla a je především brněnská hudební kultura, na jejímž obohacení, povznesení i věhlasu má nepřehlédnutelný podíl.