Velen Fanderlík

  • in memoriam

Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 6. prosince 2005 schválilo udělení čestného občanství města Brna JUDr. Velenu Fanderlíkovi, in memoriam.

Doktor Velen Fanderlík (* 1907, Praha, + 1985, Trail, Kanada) byl vůdčí osobností čs. skautingu. V roce 1939 se stal jediným českým absolventem anglického Gilwell Parku pro výchovu skautských vůdců. Absolvoval Právnickou fakultu MU a důstojnickou školu, pracoval v Brně jako advokát i docent tělovýchovy na Masarykově univerzitě.

Za okupace odjel do Francie, působil jako vojenský soudce, od roku 1943 pracoval v komisi pro vyšetřování válečných zločinů a v letech 1945-46 působil v Norimberku při Mezinárodním vojenském tribunálu. Po komunistickém puči v roce 1948 emigroval podruhé. V Kanadě se stal středoškolským učitelem, byl ale uznáván i jako odborník na evropské a kanadské právo.
Velen Fanderlík je autorem řady příruček a skautských knih, byl i výtvarně nadán, jako jeden z grafiků vyzdobil zasedací síň radnice v kanadském Trailu.