Valér Kováč

Valér Kováč - užité umění

Valér Kováč

  • užité umění

Výtvarník Valér Kováč, narozený roku 1936 v Liptovské Osadě, spojil svoji celoživotní práci ve výtvarném oboru s městem Brnem. Je dlouholetým spolupracovníkem brněnských veletrhů v oboru užité grafiky a výstavnictví. Nejvýznamnější oblastí jeho činnosti je užití plochého skla. Má podíl na vzniku nové technologie vrstveného skla, která využívá klasické tabulové sklo a modeluje ho řezáním, broušením, malbou apod. Město Brno obohatil o více než 20 významných realizací v architektuře, z nich za všechny jmenujme např. budovu IPB, M-palác nebo pavilon Obchodní komory v areálu výstaviště. Založil také Světovou asociaci výtvarníků v oboru plochého skla a je jejím prezidentem. Svou uměleckou činností výrazně ovlivnil vývoj sklářského umění, za což získal řadu významných domácích i zahraniční ocenění. Jeho díla jsou vystavena v soukromých i veřejných sbírkách na celém světě.