Václav Hynek Mach

akademický sochař

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/34. zasedání dne 12. prosince 2017 schválilo udělení čestného občanství města Brna akademickému sochaři Václavu Hynku Machovi, in memoriam.

Akademický sochař Václav Hynek Mach se narodil 15. února 1882 v Brně. Patří k významným osobnostem moravského sochařství první poloviny 20. století.

Jeho dílo je spjato především se sochařskou výzdobou brněnské meziválečné architektury. Je autorem řady pomníků a pamětních desek, které lze najít na různých místech Čech a Moravy, ale i ve Slovinsku, Itálii, na ostrově Capri a v Jeruzalémě.

Čtyři roky se Václav Hynek Mach školil v ateliéru Stanislava Suchardy, další dva roky na speciální škole dekorativního sochařství u Celdy Kloučka a v letech 1905-1908 navštěvoval ateliér Josefa Václava Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze. Po skončení studií působil Václav Hynek Mach krátce v Praze, ale roku 1913 se vrátil do rodného Brna. Do začátku války zde vytvořil sochařskou výzdobu novostavby měšťanské školy na Slovanském náměstí a Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu.

Hlavní Machovo tvůrčí vzepětí spadá do doby meziválečné. Jeho dílem je například výzdoba budovy Okresní nemocenské pokladny mezi ulicemi Nerudova a Zahradníkova se sedmi monumentálními figurami atlantů v hlavním průčelí. Václav Hynek Mach zemřel v roce 1958 a je pohřben na hřbitově v Brně-Králově Poli.