Tomáš Šikola

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

technické vědy

Tomáš Šikola se narodil 23. ledna 1957. Vystudoval odbornou fyziku na Masarykově univerzitě, poté nastoupil jako samostatný vývojový pracovník do Tesly Brno a od roku 1986 působí na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2006 řídí Ústav fyzikálního inženýrství. Byl zakládajícím členem týmu vědců, který stál u zrodu Středoevropského technologického institutu CEITEC. Nyní zde vede výzkumnou oblast Pokročilé nano- a mikrotechnologie. S kolegy se účastní evropských projektů a spolupracuje s předními zahraničními univerzitami a výzkumnými centry, navazuje rovněž spolupráci s významnými průmyslovými partnery především z oblasti elektronové mikroskopie. Společně řeší zejména vývoj technologických a analytických zařízení pro výzkum povrchů, tenkých vrstev a nanostruktur. Je velmi aktivní v publikační a přednáškové činnosti a organizuje mezinárodní letní školy o fyzice povrchů a nanotechnologiích. V roce 2006 hostoval jako vědecký pracovník na Stanford University v USA. Profesor Tomáš Šikola je morální i odbornou autoritou a významně přispěl k rozvoji vědecko-technického potenciálu Brna.