prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Tomáš Šikola

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

  • technické vědy

Tomáš Šikola se narodil 23. ledna 1957. Vystudoval odbornou fyziku na Masarykově univerzitě, poté nastoupil jako samostatný vývojový pracovník do Tesly Brno a od roku 1986 působí na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2006 řídí Ústav fyzikálního inženýrství. Byl zakládajícím členem týmu vědců, který stál u zrodu Středoevropského technologického institutu CEITEC. Nyní zde vede výzkumnou oblast Pokročilé nano- a mikrotechnologie. S kolegy se účastní evropských projektů a spolupracuje s předními zahraničními univerzitami a výzkumnými centry, navazuje rovněž spolupráci s významnými průmyslovými partnery především z oblasti elektronové mikroskopie. Společně řeší zejména vývoj technologických a analytických zařízení pro výzkum povrchů, tenkých vrstev a nanostruktur. Je velmi aktivní v publikační a přednáškové činnosti a organizuje mezinárodní letní školy o fyzice povrchů a nanotechnologiích. V roce 2006 hostoval jako vědecký pracovník na Stanford University v USA. Profesor Tomáš Šikola je morální i odbornou autoritou a významně přispěl k rozvoji vědecko-technického potenciálu Brna.