Bc. Tomáš Koláčný

2. náměstek primátorky
  • 2. náměstek primátorky

Kontaktní údaje

Adresa

  • Husova 196/12, 601 67 Brno
  • Kancelář 215a

Agenda

Narodil se roku 1992. Titul bakalář získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde studoval Silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku se zaměřením na jadernou energetiku. Elektroenergetice se věnoval i v navazujícím magisterském studiu, které po zvolení do brněnského zastupitelstva v roce 2014 přerušil, aby se mohl naplno věnovat výkonu mandátu. Od roku 2012 je členem České pirátské strany, kde v minulosti působil jako člen republikového výboru strany, předseda rozhodčí komise či člen krajského předsednictva v Jihomoravském kraji, nyní zastává funkci předsedy brněnského místního sdružení. Od roku 2016 byl brněnským radním pro oblast otevřenosti města a participace obyvatel. V tomto období se věnoval zapojení obyvatel do chodu města – například zavedl participativní rozpočet. V roce 2018 se stal druhým náměstkem primátorky s působností v oblasti majetku města, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat.