Státní filharmonie Brno - hudba

Státní filharmonie Brno

hudba

Státní filharmonie Brno je nositelkou velké orchestrální tradice, založené kdysi úsilím mladého Leoše Janáčka. Od svého vzniku v r. 1956 je ohniskem brněnského koncertního života. Její dramaturgie zahrnuje širokou škálu hudebních žánrů od velkých klasických symfonických děl až po moderní skladby současného českého i světového repertoáru; soustřeďuje kolem sebe také řadu komorních souborů. Prostřednictvím Státní filharmonie má brněnské publikum možnost setkávat se s vynikajícími dirigenty a sólisty a slyšet významná hudební díla ve špičkové interpretaci.

Dobrou pověst Brna jako kulturního centra s velkou a silnou janáčkovskou tradicí šíří filharmonie také na svých četných zahraničních turné a při prestižních festivalových vystoupeních – je známa ve všech evropských zemích, ve Spojených státech, Jižní Koreji, Japonsku, Jižní Americe aj. Uznáním jejích kvalit bylo v jubilejním roce 2000 pozvání k účinkování ve Vatikánu. Velmi úspěšné bylo její turné v sezóně 2004/2005 po státech jihovýchodní Asie. Mnoho děl v podání Státní filharmonie Brno je zachyceno také na zvukových nahrávkách rozhlasu či gramofonových firem nebo zaznamenáno televizí.