Stanislav Moša - dramatické umění

Stanislav Moša

dramatické umění

Stanislav Moša se narodil 12. února 1956 v Novém Jičíně. Během docházky na základní školu navštěvoval Lidovou školu umění – obor dramatický a výtvarný. Po absolvování gymnázia s rozšířenou výukou estetiky vystudoval hudebně-dramatický obor Státní konzervatoře v Ostravě a poté činoherní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Souběžně s ukončením studia dostal nabídku k angažmá do tehdejšího Divadla bratří Mrštíků, kde inscenoval řadu režijně zdařilých představení. Vojenskou službu absolvoval jako dramatik tzv. malých složek v Armádním uměleckém souboru v Praze. V roce 1987 obdržel nabídku na angažmá do Národního divadla v Praze, kde vytvořil několik úspěšných inscenací. V letech 1984–1994 pedagogicky působil na brněnské JAMU, kde učil činoherní a muzikálové herectví, režii a management řízení divadla. V roli uměleckého šéfa tři roky vedl Činoherní studio JAMU Marta. V roce 1990 byl jmenován uměleckým šéfem Divadla bratří Mrštíků, dnešního Městského divadla Brno, kde působí jako ředitel dodnes. Na svém kontě má více než 160 inscenací v českých i zahraničních divadlech. Je také vynikajícím textařem a libretistou. Dlouhá léta je aktivně zapojen do mnoha odborných pracovních týmů a komisí nejen v divadelním oboru. Díky jeho rozsáhlé umělecké činnosti i propagaci Brna patří mezi nejvýznamnější osobnosti našeho města.