Správní poplatky

Správní poplatky

  • Výměna řidičského průkazu při uplynutí jeho platnosti – zdarma.
  • Vydání nového řidičského průkazu 200 Kč.
  • Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů) 700 Kč.
  • Mezinárodní řidičský průkaz 50 Kč, (1x fotografie se současnou podobou a čelním pohledem – rozměr 3,5 x 4,5cm).
  • Vydání karty do digitálního tachografu 700 Kč.

Výpisy (bodový, evidenční karta řidiče) 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu.

Všechny poplatky jsou vybírány v době podání žádosti.