Správní poplatky

  • Výměna řidičského průkazu při uplynutí jeho platnosti – zdarma,
  • Vydání nového řidičského průkazu 200,- Kč,
  • Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů) 700,- Kč,
  • Mezinárodní řidičský průkaz 50,- Kč, (1 x fotografie se současnou podobou a čelním pohledem – rozměr 3,5 x 4,5cm)
  • Vydání karty do digitálního tachografu 700 Kč.

Výpisy (bodový, evidenční karta řidiče) 15,- Kč za první stranu a 5,- Kč za každou další započatou stranu.

Všechny poplatky jsou vybírány v době podání žádosti.