Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce

Popis

Na žádost stavebníka vydává Odbor investiční Magistrátu města Brna souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce, které podléhají koordinaci. Jedná se o stavby, jejichž součástí jsou výkopové práce ve veřejných prostranstvích přesahující 30 podélných metrů nebo plochu 40 m2. Tento souhlas potvrzující soulad požadavku s platným koordinačním harmonogramem výkopových prací dokládá žadatel příslušnému silničnímu správnímu úřadu s žádostí o vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Legislativa

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014