Sociální pracovník - kontrolor, Odbor sociální péče (Inzerát č.149/2022)

Obsah

Magistrát města Brna

 

přijme

na funkční místa úředníků/úřednic

v pracovním poměru na dobu určitou

(po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti a následné rodičovské dovolené do listopadu 2024)

 

sociální pracovník - kontrolor

Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Referát odborné pomoci a kontroly

 

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

(inzerát č. 149/2022)

 

 

Charakteristika pozice:

Podílí se na zajištění odborného poradenství dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, pro sociální pracovníky ÚMČ na území města při řešení složitých případů. Přešetřuje stížnosti na postup sociálních pracovníků v agendách sociálně‑právní ochrany dětí na ÚMČ. Rozhoduje a podílí se na rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným ÚMČ v I. stupni správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zabezpečuje průběh a zpracování zpráv o provedených kontrolách na ÚMČ. Podílí se na dohledu nad prováděním správního řízení v agendách sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s organizacemi a institucemi v souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí a rodin. Řídí se Standardy kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Lucie Darebníková – tel.: 542 173 712

Platové podmínky:  platová třída 11 – základní platový tarif  dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: dle dohody, možno ihned po ukončení výběrového řízení          

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2006 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost jednat s lidmi, časová flexibilita, profesionalita, odolnost vůči stresu,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).

Dále výhodou:

 • právnické vzdělání nebo praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí (povinnost složit zkoušku

do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru),

 • znalost světového jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština).

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Písemnou přihlášku s profesním životopisem vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 5. 10. 2022 (včetně) na adresu:

            Magistrát města Brna

Personální oddělení

            Dominikánské nám. 1

            601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

 

Další informace a tiskopisy jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 20. 9. 2022