Simona Hradílková

Simona Hradílková - zásluhy o svobodu a demokracii

Simona Hradílková

  • zásluhy o svobodu a demokracii

Simona Hradílková vyrůstala v Lipníku nad Bečvou. Její otec, který se zajímal o veřejné dění, podepsal Chartu 77. Kvůli tomu byla její rodina pod neustálým dohledem Státní bezpečnosti. V Hranicích na Moravě Simona Hradílková studovala gymnázium a už v tomto věku se zajímala o neoficiální kulturu, zejména hudbu a literaturu, stala se zakládající členkou Společnosti USA. Po studiu na gymnáziu se odstěhovala do Brna, kde se okamžitě zapojila do aktivit brněnského disentu. Podílela se na tisku a šíření neoficiálních tiskovin, účastnila se protirežimních demonstrací, spoluorganizovala různé petiční a podpisové akce a navštěvovala soudní procesy. Podepsala Chartu 77, čímž se stala jednou z nejmladších signatářek v republice. Již v této době, v jejích osmnácti letech, o ní StB vedla svazek, několikrát byla rovněž preventivně zatčena a držena v cele předběžného zadržení. V současné době se věnuje práci s mládeží a angažuje se v různých občanských aktivitách. Simona Hradílková projevila již v době dospívání mimořádný cit pro spravedlnost a svobodu. Za odvahu postavit se navzdory svému mládí, navzdory zastrašování a nátlaku, kterému čelila, totalitnímu režimu a bojovat za vlastní přesvědčení jí zaslouženě náleží Cena města Brna.