Seznam zrušených organizací

Seznam zrušených organizací, jejichž zřizovatelem bylo město Brno a organizací, které předaly osobní spisy k úschově Archivu města Brna:

 1. AKCENT  
 2. BLOK-NAKLADATELSTVÍ
 3. BRNOINVESTA (dříve Městská inž. organizace INVESTPROJEKT)
 4. Brněnské komunikace, a. s. (dříve Městská správa komunikací, Brno a Dopravně inženýrská organizace města Brna)
 5. BRNOPROJEKT
 6. DAPO a.s. (Bývalá Obuv Třebíč - Závodu Gustava Klimenta)
 7. DĚTSKÝ DOMOV Hlinky
 8. DIC (Datové a informační centrum)
 9. DLAŽBA, v.d. Brno
 10. Domov mládeže JUVENTUS
 11. HOTEL METROPOL  
 12. JZD (Tuřany, Chrlice, Přízřenice, aj.)
 13. KOVOPODNIK M. BRNA  
 14. KORT-INPROS s.p.    
 15. LÁZNĚ MĚSTA BRNA, s.p.
 16. LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA města Brna
 17. MATEŘSKÉ  ŠKOLY – ul. Šámalova, ul. Touškova, ul. Noppova, ul. Fr. Skaunicové 
 18. MĚSTSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
 19. MORAVAFILM  
 20. MÚNZ Brno
 21. NOVA Brno, s.p.
 22. OBNOVA M. BRNA 
 23. ODĚVNICTVÍ M. BRNA
 24. OKVS Brno IV.
 25. OVOFONTÁNA, s.r.o.
 26. PBH Brno (Podnik bytového hospodářství)
 27. PRÁDELNY A ČISTÍRNY M. BRNA
 28. PRECIZ, s.r.o.
 29. PRŮMYSLOVÝ PODNIK
 30. PTV, s.r.o.
 31. RaJ BRNO I.
 32. RaJ BRNO II.
 33. Satirické divadlo Večerní Brno, Divadlo u Jakuba
 34. SBĚRNÉ SUROVINY
 35. v.d. SNAHA
 36. SLUŽBY M. BRNA
 37. SPRÁVA VEŘEJNÉHO MAJETKU
 38. STAREZ, p.o.
 39. STROJNĚ DOPR. SLUŽBY, s.p.
 40. SZZ I., III., IV., V.
 41. TaZSmB
 42. TECHNICKÉ SLUŽBY ŠKOLÁM
 43. TIME CONTROL, s.r.o.
 44. UHELNÉ SKLADY
 45. ZELEŇ MĚSTA BRNA
 46. ZIRO, s.r.o.

Organizace v oblasti školství:

 1. EKONOMICKÁ SPRÁVA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
 2. MĚSTSKÁ SPRÁVA ŠKOL A ŠKOLKÝCH ZAŘÍZENÍ
 3. NÁRODNÍ VÝBOR MĚSTA BRNA, odbor školství 
 4. HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ při Jihomoravském krajském národním výboru
 5. JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ NARODNÍ VÝBOR, odbor školství
 6. ŠKOLSKÝ ÚŘAD BRNO

Bývalé úřady:

 1. NÁRODNÍ  VÝBOR MĚSTA BRNA
 2. OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBORY v městě Brně v době od roku 1960 do roku 1989
 3. OKRESNÍ ÚŘAD BRNO-MĚSTO