Sabina a Jan Kratochvilovi - zásluhy o svobodu a demokracii

Sabina a Jan Kratochvilovi

zásluhy o svobodu a demokracii

Jan Kratochvil se narodil 10. prosince 1951 v Brně, jeho manželka Sabina Kratochvilová 25. ledna 1959 rovněž v Brně. Oba dva jsou aktivními umělci. V minulém století se angažovali v brněnském disidentském hnutí. Ihned po listopadu 1989 se zapojili do společenského dění a zejména do aktivit bojujících proti totalitním režimům. Iniciovali pozvání papeže Jana Pavla II. do Československa v roce 1990. V roce 2007 založili v Brně Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Zde dokázali s vynaložením svých soukromých prostředků shromáždit obsáhlou sbírku autentických exponátů týkajících se československých a rusínských dějin 20. století. Pořádali zde řadu významných výstav; jmenujme například výstavy Židovská Morava – Židovské Brno, Český a slovenský exil, 100. výročí československých legií, Život ve stínu šibenice či Rytíři nebes. Většina jejich výstav se dočkala řady repríz nejen v České republice, ale například i v Bruselu či Austrálii. Své výstavy doprovázejí vydáváním hodnotných publikací, v nichž popisují zejména boje lidí s totalitním režimem. Manželé Kratochvílovi ukazují hrdiny Československa a České republiky, které je potřeba připomínat zejména mladé generaci. Za to jim právem patří Cena města Brna za zásluhy o svobodu a demokracii.