Ryszard Grobelny - mezinárodní spolupráce města Brna

Ryszard Grobelny

mezinárodní spolupráce města Brna

Ryszard Grobelny se narodil 17. dubna 1963 v Poznani. Získal vzdělání ekonomického směru a dále vědecky a pedagogicky působil na Univerzitě Adama Mickieviče. Od roku 1990 se, jako zastupitel a radní, podílel na samosprávě města Poznaně. Stal se členem strany liberálních demokratů, později Unie svobody. V roce 1998 byl zvolen primátorem Poznaně, v dalších volbách svoji pozici obhájil a stejně i v letech 2006 a 2010. V roce 2005 obdržel od polského prezidenta Zlatý kříž za zásluhy, o pět let později Rytířský kříž řádu Polonia Restituta. Ryszard Grobelny aktivně podporuje spolupráci mezi Poznaní a Brnem. Pod jeho patronací se uskutečnilo několik společných projektů, zejména v oblasti kultury, sportu a školství, jako např. plavecké závody pro zdravé i handicapované sportovce „Evropa bez bariér“, projekt „Klíče k přáním“ zaměřený na problematiku dětských práv nebo „Dny Brna v Poznani“. Společné aktivity pro mládež vyvíjejí také brněnská a poznaňská knihovna a úspěšně spolupracují i brněnská Masarykova univerzita s poznaňskou Univerzitou Adama Mickiewicze, zvláště v oblasti výměny studentů a pedagogů bohemistiky a polonistiky. Díky partnerské spolupráci měst se daří i Polskému klubu v Brně vyvíjet svoji činnost: posilovat česko-polské kontakty, umožňovat vzájemné poznávání. Město Brno našlo v Ryszardu Grobelném partnera, jenž přispěl k zintenzivnění naší mezinárodní spolupráce.