Rudi Lorenz

užité umění

Rudi Lorenz se narodil 10. března 1945 v Žilině. V letech 1960-1964 vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně a v letech 1968-1972 Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Poté pracoval v propagaci u různých firem. Od roku 1983 žije a pracuje v Brně ve svobodném povolání.
Význam činnosti Rudiho Lorenze je zcela výjimečný hlavně v oblasti péče o nevidomé, o jejich estetickou výchovu a zkvalitnění jejich života. Autor se soustřeďuje na hapestetiku, jež umožňuje vnímání uměleckého díla hmatem. Již více než deset let intenzivně pracuje na projektu "Výtvarný dialog profesionálního výtvarníka s nevidomou mládeží". Uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí a během výstavních akcí organizoval setkávání handicapované mládeže s mládeží nepostiženou. Vedl výtvarné kurzy v Rakousku i Česku zaměřené na samostatnou tvorbu a výchovu k rozvoji estetického vnímání nevidomých a slabozrakých. Teoreticky zpracoval osnovy pro výuku výtvarné výchovy pro nevidomé, vyrábí pro ně i hračky a metodické pomůcky. Působí rovněž osvětově - pořádá besedy a přednášky. Jeho díla jsou slepými a zrakově postiženými dětmi a mládeží přijímána velmi dobře, takže např. rakouské ministerstvo životního prostředí, mládeže a rodiny část jeho "haptických intarzií", vystavených ve Vídni roku 1993, zakoupilo jako "umělecko-terapeutickou učební pomůcku" ke zkrášlení života zrakově postižených dětí a k pedagogickému využití obrazů jako herního, kombinačního a verbálního doplňku. Rakouská strana též oceňuje, že Rudi Lorenz prostřednictvím řeči umění navázal dialog mezi národy obou zemí a do povědomí Rakušanů vnesl pohled na Brno jako na domov kreativních lidí.

Kladný ohlas v odborném tisku, v médiích i u naší a zahraniční veřejnosti svědčí o kvalitách výtvarné a metodicko-pedagogické tvorby Rudiho Lorenze, v níž je nutno podtrhnout zejména její humanistický aspekt, díky němuž toto dílo přesahuje rámec naší republiky.