Roger Vernon Scruton

Roger Vernon Scruton

  • filozof a spisovatel

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/34. zasedání dne 7. prosince 2021 schválilo udělení čestného občanství města Brna britskému filozofovi a spisovateli siru Rogerovi Vernonovi Scrutonovi, in memoriam.

Sir Roger Vernon Scruton se narodil 27. února 1944 v Anglii a zemřel 12. ledna 2020. Britský filozof, estetik, politolog, hudebník a spisovatel patřil mezi zakladatele The Jan Hus Educational Foundation v Oxfordu. Tato nadace umožnila v období 1980–1989 vznik tzv. podzemní univerzity, do níž byli zapojeni mezinárodně významní učenci. Mezi její posluchače patřili např. Alexandr Vondra, Petr Fiala či Petr Pithart. Roger Scruton se od roku 1979 sám podílel na organizaci bytových seminářů v Praze a Brno poprvé navštívil v roce 1981. Právě zde při setkání s Jiřím Müllerem, studentským vůdcem a politickým vězněm, společně domluvili tajnou spolupráci ve prospěch svobodného myšlení, vzdělávání a kultury a rozvíjeli ji až do roku 1990. V roce 1985 Scrutonovi komunisté znemožnili vstup do Československa, vrátit se mohl opět až po sametové revoluci. 

Zasloužil se o intelektuální a kulturní rozvoj v České republice. Obzvláště Brno se těšilo jeho pozornosti a přízni a zanechal zde nesmazatelnou stopu. V Brně byla díky němu a jeho kolegům založena Československá vzdělávací nadace Jana Husa a jejímu otevření byl začátkem roku 1990 přítomen i Václav Havel. Tato nadace podpořila vznik nových oborů, inovace předmětů nebo vydávání nových učebnic. 

Výjimečný vztah k Brnu projevil Roger Scruton mimořádným darem v roce 2012, kdy předal řediteli Moravského zemského muzea archiv zmíněné britské Vzdělávací nadace Jana Husa, který přináší unikátní svědectví o desetileté tajné spolupráci Britů, Čechů a Slováků.