RNDr.  Jiří Grygar, CSc. - přírodní vědy

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

přírodní vědy

Astronom a astrofyzik Jiří Grygar se narodil 17. března 1936 v obci Dziewiętlice na území dnešního Polska. Během druhé světové války se přestěhoval do Brna, kde po maturitě studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a později se věnoval studiu astronomie na Karlově univerzitě. Aktivně se podílel na stavbě první části Lidové hvězdárny v Brně, současně se stal jedním z jejích prvních demonstrátorů a spoluzakládal také zdejší skupinu pozorovatelů meteorů a proměnných hvězd. Od roku 1974 se staly skutečným fenoménem – přetrvávajícím téměř čtyři desetiletí – přednášky Žeň objevů, v nichž Jiří Grygar poskytuje stručný souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších objevů na poli astronomie i kosmonautiky v uplynulém roce. Jiří Grygar je bytostně spjat s městem Brnem, byl vždy velkým podporovatelem Hvězdárny a planetária Brno, často také přednáší na místních univerzitách i v jiných vzdělávacích spolcích. V současné době je ikonou české astronomie a jedním z nejvýznamnějších popularizátorů vědy, za svou činnost získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO.