Richard Feder

  • in memoriam

R. Feder se narodil v roce 1875 ve Václavicích na Benešovsku. Maturoval v Praze a poté absolvoval rabínský seminář a filozofickou fakultu ve Vídni. Jako rabín sloužil postupně v několika městech. V Kolíně učil na obchodní akademii a veřejně přednášel o české historii, literatuře, sociálním postavení žen. Jako teolog, myslitel, pedagog a spisovatel publikoval náboženská pojednání a učebnice, přispíval i do židovských literárních periodik. Po vytvoření protektorátu se snažil zorganizovat hromadné vystěhování kolínské židovské obce mimo dosah nacistické moci, ale bohužel neúspěšně. Spolu s ostatními Židy byl v roce 1942 deportován do terezínského ghetta, kde po celou dobu jako rabín poskytoval svým spoluvězňům oporu. Jeho manželka a většina rodiny zahynula v Osvětimi. Po osvobození se R. Feder vrátil do Kolína, aby obnovil místní židovskou obec. Od roku 1953 až do svého úmrtí v roce 1970 působil v Brně jako oblastní rabín pro moravskoslezský kraj, od roku 1961 zastával funkci vrchního rabína v zemích českých.

V roce 2002 byl dr. Federovi prezidentem republiky udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam. Loni byl jeho jménem pojmenován park naproti židovskému hřbitovu v Brně-Židenicích. Udělení čestného občanství města Brna nyní ocenění osobnosti a díla dr. Richarda Federa završuje.