René Černý

Mgr. René Černý

I. náměstek primátorky ANO 2011
  • 1. náměstek primátorky

Kontaktní údaje

Agenda

Je zástupcem primátorky města Brna v době její nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátorka města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátorky města Brna, podepisuje s ní právní předpisy statutárního města Brna, zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna a schůzí Rady města Brna. 

Zastupitelstvo města Brna mu svěřilo oblast investic a implementace evropských fondů.