René Černý

René Černý

Mgr. René Černý

  • I. náměstek primátorky
  • ANO 2011
  • 1. náměstek primátorky
  • Kontaktní údaje

  • Adresa

    • Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
    • Kancelář 36

Agenda

Je zástupcem primátorky města Brna v době její nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátorka města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátorky města Brna, podepisuje s ní právní předpisy statutárního města Brna, zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna a schůzí Rady města Brna. 

Zastupitelstvo města Brna mu svěřilo oblast investic a implementace evropských fondů.