Referent/ka Odboru sociálního, agenda veřejného opatrovnictví a agendy související, ÚMČ Brno-Královo Pole