Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období

Popis

V případě stavby, jejíž doba výstavby přesahuje 9 měsíců a stavbu není možno na zimní období přerušit, může stavebník požádat o výjimku ze zákazu provádění výkopových prací v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Legislativa

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014