Prof. Vladimír Preclík

Prof. Vladimír Preclík

  • výtvarné umění

Zastupitelstvo města Brna udělilo cenu města Brna pro rok 1998 v oboru výtvarné umění profesoru Vladimíru Preclíkovi za celoživotní dílo a za významný přínos brněnskému vysokému školství.

Akademický sochař Vladimír Preclík se narodil 23. května 1929 v Hradci Králové; letos mu tedy bude 70 let. V roce 1955 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor sochařství v ateliéru profesora Josefa Wagnera.

Sochař a spisovatel Vladimír Preclík patří k významným osobnostem nejen v měřítku České republiky, ale i v měřítku světovém. Jako jediný z českých výtvarníků byl pozván k účasti na expozici vybraných umělců 20. století při EXPO 67 v Montrealu. V roce 1996 byl pozván k pracovnímu pobytu v Japonsku. Zúčastňuje se pravidelně výstav v ČR i v zahraničí a jeho díla jsou prezentována takřka ve všech světových muzeích. Brněnského kulturního života se zúčastňuje aktivně odedávna a jeho sochy jsou trvalou ozdobou řady brněnských staveb, ať už Masarykovy univerzity, VUT v Brně a dalších. K nejvýznamnějším aktivitám pro město Brno však patří jeho činnost na Fakultě architektury v Brně v období 1990 až 1992, kde působil jako profesor a vedoucí Ústavu výtvarného umění. Hlavní podíl na aktivitách brněnského výtvarného života však spadá do let 1992-1998, kdy spoluzakládal Fakultu výtvarného umění při VUT v Brně. Po celé toto období stál v jejím čele jako děkan a měl tak možnost formovat její vývoj. Založení této školy, na níž brněnská a moravská veřejnost čekala více než 70 let, patří nesporně k největším pozitivům polistopadového vývoje v této oblasti v našem městě. Loni, kdy prof. Preclík ukončil svoje působení na fakultě výtvarných umění, také uvedl do života první absolventy této školy. Zasloužil se též o organizaci studentské soutěže, ze které vzešla soška, jež je součástí Ceny města Brna.

Významná je rovněž jeho tvorba literární, která začala spoluúčastí s Miroslavem Horníčkem a Iljou Hurníkem v knize Trojhlas před třinácti lety. Mezi jeho knihami je i Americký kolotoč, vydaný v roce 1997 v brněnském nakladatelství Petrov. A nutno také připomenout monografii o Vladimíru Preclíkovi, dílo zvěčnělého brněnského výtvarného teoretika Igora Zhoře, která vyšla před třemi lety. Udělení Ceny města Brna je tak vyjádřením díku našeho města profesoru Preclíkovi u příležitosti ukončení jeho působení v Brně.