prof. Vladimír Podborský - výchova a vzdělávání

prof. Vladimír Podborský

výchova a vzdělávání

Profesor Vladimír Podborský se narodil roku 1932 v Malhostovicích. Patří k nejvýznamnějším českým archeologům a muzeologům. Vystudoval obory historie a prehistorie na brněnské filozofické fakultě, kde se od roku 1955 s velkým zaujetím věnuje pedagogické činnosti, dlouhá léta jako vedoucí ústavu archeologie a muzeologie. Svůj badatelský zájem zaměřoval na pozdní dobu bronzovou a dobu halštatskou, později na mladší neolit a náboženství v pravěku. Stal se průkopníkem tzv. rondelové archeologie. Založil archeologickou výzkumnou základnu v Těšeticích-Kyjovicích, vedl výzkum sídlišť neolitického zemědělství s moravskou malovanou keramikou a vychoval mnoho svých následovníků. Je autorem několika monografií, např. několikrát vydaných Dějin pravěku. V odborné komunitě je vysoce uznávanou osobností: působí jako předseda Moravskoslezského archeologického klubu, Moravského archeologické fóra a je také místopředsedou České společnosti archeologické.