prof. RNDr.  Radim  Chmelík, Ph.D. - technické vědy

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

technické vědy

Radim Chmelík se narodil 31. ledna 1966 v Kyjově. V současnosti působí jako profesor na Ústavu fyzikálního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Kromě toho přednáší na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Svoje vědecké poznatky přenáší do praxe a spolupracuje s předními brněnskými high-tech firmami. Podílel se na vybudování Středoevropského technologického institutu CEITEC VUT. Jako autor či spoluautor vytvořil více než 50 odborných publikací z oblasti optiky, moderních nanotechnologií a tenkých vrstev. Jeho práce byly více než 200x citovány jinými vědci. Je také spoluautorem 9 patentů z oblasti optiky a 3D zobrazovacích metod. V rámci své pedagogické činnosti vychoval desítky úspěšných absolventů a také inicioval úzkou vědeckou a vzdělávací spolupráci s mnoha evropskými i americkými univerzitami, díky níž jsou našim studentům umožněny vzdělávací pobyty. Za svou práci získal mnohá ocenění, jmenujme například Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací. Jeho reputace jakožto mezinárodního odborníka na pokročilou optiku přispívá k šíření dobrého jména naší země i města Brna.