prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. - přírodní vědy

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

přírodní vědy

Miloslav Druckmüller se narodil 24. září 1954 v Brně. Je absolventem oboru Odborná matematika na Masarykově univerzitě v Brně. Svá studia dokončil v roce 1978 a roku 1979 zde získal titul RNDr. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná matematika. Hlavní oblastí jeho vědeckého i pedagogického zájmu jsou numerické metody analýzy obrazů a signálů. Podle hodnocení Ministerstva školství patří v posledních letech mezi nejlepší vědce na celém VUT v Brně. Úspěšně také působí jako školitel doktorandů v aplikované matematice a je držitelem Ceny Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovník. Profesor Druckmüller patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti numerických metod zpracování obrazů sluneční koróny získaných při úplných zatměních Slunce. Spolupracuje s řadou předních světových astrofyziků, jako jsou např. Shadia Habbal nebo Huw Morgan. Své články publikoval v časopisech jako Astrophysical Journal nebo Solar Physics. O své činnosti pořádá také populárně-vědecké přednášky. Ocenění prof. RNDr. Miloslavu Druckmüllerovi, CSc., náleží za jeho vědecký přínos v oblasti přírodních věd i za pedagogickou a osvětovou činnost.