Martin Černohorský

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.

přírodní vědy

Martin Černohorský je emeritním profesorem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a s touto fakultou je profesně spjat s malými přestávkami od roku 1950. Pomáhal založit Slezskou univerzitu v Opavě a v letech 1992–1998 byl jejím prvním rektorem. Profesor Černohorský je autorem zhruba stovky publikací, především z oblasti rentgenografie a krystalografie a z oboru fyzikálního vzdělávání. Je držitelem celé řady cen, mimo jiné stříbrné plakety Františka Křižíka Československé akademie věd udělené za zásluhy o rozvoj technických věd nebo Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost. Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala na počest fyzika Martina Černohorského planetku a ocenila, že dokázal do tohoto oboru zasvětit několik generací studentů, přičemž vždy prosazoval vysoké standardy vzdělávání. Je zakladatelem a vůdčí osobností české školy krystalografie a rentgenové difraktografie, zároveň je uznáván jako vynikající pedagog a také osobnost silného charakteru a příkladných mravních zásad.