prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

prof. RNDr.  Josef Jančář, CSc. - přírodní vědy

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

  • přírodní vědy

Josef Jančář se narodil 22. prosince 1957 v Kyjově. Po studiu na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity a dokončení doktorského studia v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV začal pracovat ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie v Brně (dnes Polymer Institut Brno). V první polovině devadesátých let působil téměr 5 let na University of Connecticut v USA. V roce 1997 byl jmenován profesorem. V současnosti pracuje v Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT, stojí v čele oddělení pokročilých polymerních materiálů a kompozitů v institutu CEITEC a od roku 2013 je v tomto institutu koordinátorem výzkumného programu Pokročilé materiály. V České republice i ve světovém měřítku je vůdčí osobností oboru fyziky heterogenních polymerních a makromolekulárních systémů. Vytvořil multidisciplinární vědecký tým, který dosáhl světově unikátních výsledků v oblasti výzkumu nanokompozitů na bázi syntetických polymerů a biopolymerů. Ty vedly i praktickým aplikacím od otěruodolných plastových dílů automobilů, vstřikovatelných kostních lepidel, syntetické skloviny, flexibilního pancíře až k využití recyklovaných plen pro zadržování vody v půdě. Profesor Jančář je držitelem mnoha prestižních domácích i zahraničních uznání a ocenění a ve svém oboru vychoval také řadu dalších odborníků. Jeho vědecké výsledky, pedagogické působení na tuzemských i zahraničních vysokých školách a také inovační aktivity zvyšují prestiž Brna jako světového centra vědy a výzkumu.