prof. RNDr.  Jaroslav Cihlář, CSc. - technické vědy

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

technické vědy

Jaroslav Cihlář získal doktorský titul v oboru fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pedagogickou a vědeckou činnost zahájil v roce 1978 na Vysokém učení technickém v Brně, v roce 1999 byl jmenován profesorem v oboru materiálové vědy a inženýrství. Významná je jeho tvůrčí činnost zaměřená na výzkum pokročilých keramických materiálů. Od roku 1993 byl řešitelem více než 25 zahraničních a národních výzkumných projektů. Výsledky prezentoval i v rámci svých pobytů v zahraničí, např. ve Velké Británii, USA, Francii a Číně. V roce 1992 spoluzakládal Ústav materiálových věd a inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, v letech 2002–2010 působil jako jeho ředitel. Svými odbornými a organizačními aktivitami přispěl k obnovení Fakulty chemické VUT v Brně v roce 1992. Podílel se také na vzniku Středoevropského technologického institutu CEITEC. V současné době přednáší na Fakultě strojního inženýrství a Fakultě chemické a je významnou osobností i v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě působil mj. jako expert Evropské komise pro hodnocení vědeckých projektů a od roku 1992 je zástupcem České republiky v programu COST. Profesor Cihlář svou aktivitou a úspěchy v oblasti přírodních i technických věd na národní i mezinárodní úrovni výrazně přispívá ke zvyšování prestiže města Brna.