prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

prof. RNDr. Ivana Márová , CSc. - technické vědy

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

  • technické vědy

Ivana Márová se narodila 23. července 1959 ve Vsetíně. Absolvovala studium biochemie na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity a po léta se na Lékařské fakultě MU zabývala biochemickou podstatou metabolických komplikací. Od roku 1997 dosud pracuje na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, nyní jako ředitelka Ústavu chemie potravin a biotechnologií. Kromě biochemie se věnuje výuce i výzkumu v oblasti biotechnologie mikroorganismů a využití odpadních substrátů k produkci látek s vysokou přidanou hodnotou, rovněž i novým trendům v chemii a technologii potravin včetně využití nanotechnologií. Ocenění Ivaně Márové náleží za vývoj technologie mikrobiální výroby bioplastů z použitého fritovacího oleje. Tato technologie využívá dále nepoužitelnou odpadní surovinu k převedení na ekologický polymer svými vlastnostmi podobný polypropylenu, plně biologicky rozložitelný a biokompatibilní, tedy s dobrou snášenlivostí v biologickém prostředí. Licence na tuto technologii byla prodána průmyslové společnosti, která ji pod obchodním názvem Hydal uvedla na zahraniční trh. Objev získal jako dosud jediná česká technologie prestižní ocenění od světové agentury Frost & Sullivan, která vyhodnocuje přínos nových poznatků pro rozvoj lidstva.