prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. - přírodní vědy

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

přírodní vědy

Ivan Holoubek se narodil 11. dubna 1951 v Brně. Po studiu na střední škole se zaměřením na chemii absolvoval Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Na Karlově univerzitě se poté věnoval ekologii, profesuru získal v roce 1998 v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Aktivně se podílel na založení Katedry ochrany a tvorby životního prostředí na Přírodovědecké fakultě MU v roce 1983, od roku 1990 ji vedl a formoval. Zasloužil se také o budování efektivního rozhraní pro přenos vědeckých poznatků do environmentální praxe a politiky v národním i mezinárodním kontextu. Aktivně se podílel na implementaci Stockholmské úmluvy zaměřené na ochranu lidského zdraví před účinky perzistentních organických polutantů v České republice i Evropě. V roce 2006 inicioval založení Národního centra pro toxické látky a působil jako jeho ředitel. Jeho aktivity přivádějí do tohoto centra a do Brna stovky zahraničních účastníků konferencí, workshopů a vzdělávacích akcí. V rámci jeho projektu RECETOX byla založena tradice pořádání mezinárodních letních škol, které do Brna přivedly již tisíce mladých vědců. Ivan Holoubek publikoval více než 140 vědeckých prací v zahraničních časopisech, velký význam má také jeho pedagogická činnost.