prof. RNDr. Ing.  Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. - přírodní vědy

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

  • přírodní vědy

Michal V. Marek se narodil 17. srpna 1954 v Mladé Boleslavi. Po studiu brněnské Lesnické fakulty dnešní Mendelovy univerzity a oboru biofyziky na Přírodovědecké fakultě UK Praha se odborně habilitoval v oboru fyziologie rostlin. V roce 2001 získal profesuru. Od počátku devadesátých let se aktivně podílel na mnoha mezinárodních výzkumných environmentálních projektech. Založil evropské centrum excelence CzechGlobe, které sídlí v Brně a jako jediná česká instituce se zabývá interdisciplinárním výzkumem globální a klimatické změny. Zde také působí jako ředitel. Jeho aktivity do centra lákají řadu zahraničních hostů, například účastníků konferencí a workshopů či za prací přicházejících expertů. Své poznatky přenáší také do praxe, spolupracuje například s Brnem či Prahou. Je členem Švédské královské akademie zemědělských a lesnických univerzit. Aktivně se podílí na odborné přípravě a implementaci klimatických mezinárodních dohod OSN, například Pařížské dohody. V impaktovaných časopisech publikoval více než 80 odborných vědeckých prací. Nezměrný význam má také jeho pedagogická činnost, a to na národní i mezinárodní úrovni. Díky Michalu V. Markovi se Brno stalo významným městem v oblasti výzkumu klimatu.